BẢNG TIN

TKB số 6 áp dụng từ 21/10

TRƯỜNG THPT QUẢNG OAI Năm học 2019 – 2020 THỜI KHÓA BIỂU SỐ 6 Áp dụng từ 21 tháng 10 năm 2019 Lưu ý: Lịch học trái buổi và lịch học...

TKB số 5 áp dụng từ 14/10/2019

TRƯỜNG THPT QUẢNG OAI Năm học 2019 – 2020 THỜI KHÓA BIỂU SỐ 5 Áp dụng từ 14 tháng 10 năm 2019 Lưu ý: Lịch học trái buổi và lịch học...

TKB số 4 áp dụng tự 30 tháng 9

TRƯỜNG THPT QUẢNG OAI Năm học 2019 – 2020 THỜI KHÓA BIỂU SỐ 4 Áp dụng từ 30 tháng 9 năm 2019 Lưu ý: +  Thầy cô và các em xem...

TKB số 3 áp dụng từ 09/09/2019

TRƯỜNG THPT QUẢNG OAI Năm học 2019 – 2020 THỜI KHÓA BIỂU SỐ 3 Áp dụng từ 09 tháng 9 năm 2019 Lưu ý: +  Tất cả các lớp phải xem...

TKB số 6 áp dụng từ 21/10

TRƯỜNG THPT QUẢNG OAI Năm học 2019 – 2020 THỜI KHÓA BIỂU SỐ 6 Áp dụng từ 21 tháng 10 năm 2019 Lưu ý: Lịch học trái buổi và lịch học...

TKB số 4 áp dụng tự 30 tháng 9

TRƯỜNG THPT QUẢNG OAI Năm học 2019 – 2020 THỜI KHÓA BIỂU SỐ 4 Áp dụng từ 30 tháng 9 năm 2019 Lưu ý: +  Thầy cô và các em xem...

TKB số 3 áp dụng từ 09/09/2019

TRƯỜNG THPT QUẢNG OAI Năm học 2019 – 2020 THỜI KHÓA BIỂU SỐ 3 Áp dụng từ 09 tháng 9 năm 2019 Lưu ý: +  Tất cả các lớp phải xem...

TKB số 2 – áp dụng từ 19 tháng 8 năm...

TRƯỜNG THPT QUẢNG OAI Năm học 2019 – 2020 THỜI KHÓA BIỂU SỐ 2 Áp dụng từ 19 tháng 8 năm 2019 Lưu ý: +  Tất cả các lớp phải xem thêm...

Tuyển tập thơ của thầy giáo Nguyễn Văn Tác

Thầy giáo Nguyễn Văn Tác - sinh năm 1953. Thầy từng là giáo viên dạy môn kĩ thuật tại trường THPT Quảng Oai lâu...

Ảnh đẹp trường THPT Quảng Oai

Những khung hình đẹp nhất về mái trường THPT Quảng Oai mến thương. Chủ đề "Trường THPT Quảng Oai - một diện mạo mới" Hình...