BẢNG TIN

Trường ĐH Thủy Lợi thông báo tuyển sinh năm 2020 (updated)

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI THÔNG BÁO Phương thức và chỉ tiêu tuyển sinh năm 2020 - Mã số ngành học Mới...

TKB số 17 áp dụng từ 11 tháng 5 năm 2020

TRƯỜNG THPT QUẢNG OAI Năm học 2019 – 2020 THỜI KHÓA BIỂU SỐ 17 - TKB HỌC TRỰC TIẾP Áp dụng từ 11 tháng 5 năm 2020   TKB GIÁO VIÊN...

TKB số 16 áp dụng từ ngày 04 tháng 5 năm...

TRƯỜNG THPT QUẢNG OAI Năm học 2019 – 2020 THỜI KHÓA BIỂU SỐ 16 - TKB TRỰC TIẾP + TRỰC TUYẾN Áp dụng từ 04 tháng 5 năm 2020   TKB...

TKB số 15 áp dụng từ 27 tháng 4 năm 2020

TRƯỜNG THPT QUẢNG OAI Năm học 2019 – 2020 THỜI KHÓA BIỂU SỐ 15 - TKB HỌC TRỰC TUYẾN Áp dụng từ 27 tháng 4 năm 2020 Lưu ý: Các...

TKB số 17 áp dụng từ 11 tháng 5 năm 2020

TRƯỜNG THPT QUẢNG OAI Năm học 2019 – 2020 THỜI KHÓA BIỂU SỐ 17 - TKB HỌC TRỰC TIẾP Áp dụng từ 11 tháng 5 năm 2020   TKB GIÁO VIÊN...

TKB số 16 áp dụng từ ngày 04 tháng 5 năm...

TRƯỜNG THPT QUẢNG OAI Năm học 2019 – 2020 THỜI KHÓA BIỂU SỐ 16 - TKB TRỰC TIẾP + TRỰC TUYẾN Áp dụng từ 04 tháng 5 năm 2020   TKB...

TKB số 15 áp dụng từ 27 tháng 4 năm 2020

TRƯỜNG THPT QUẢNG OAI Năm học 2019 – 2020 THỜI KHÓA BIỂU SỐ 15 - TKB HỌC TRỰC TUYẾN Áp dụng từ 27 tháng 4 năm 2020 Lưu ý: Các...

TKB số 14 áp dụng từ 13/04/2020 (học trực tuyến)

TRƯỜNG THPT QUẢNG OAI Năm học 2019 – 2020 THỜI KHÓA BIỂU SỐ 13 - TKB HỌC ONLINE Áp dụng từ 13 tháng 4 năm 2020 XEM TỆP TKB DẠNG...

Tuyển tập thơ của thầy giáo Nguyễn Văn Tác

Thầy giáo Nguyễn Văn Tác - sinh năm 1953. Thầy từng là giáo viên dạy môn kĩ thuật tại trường THPT Quảng Oai lâu...

Ảnh đẹp trường THPT Quảng Oai

Những khung hình đẹp nhất về mái trường THPT Quảng Oai mến thương. Chủ đề "Trường THPT Quảng Oai - một diện mạo mới" Hình...