BẢNG TIN

TKB số 10 áp dụng từ 06 tháng 1 năm 2020

TRƯỜNG THPT QUẢNG OAI Năm học 2019 – 2020 THỜI KHÓA BIỂU SỐ 10 Áp dụng từ 06 tháng 1 năm 2020 Lưu ý: Lịch học trái buổi và lịch học...

TKB số 9 (HK 2) áp dụng từ 30 tháng 12...

TRƯỜNG THPT QUẢNG OAI Năm học 2019 – 2020 THỜI KHÓA BIỂU SỐ 9 Áp dụng từ 30 tháng 12 năm 2019 Lưu ý: Lịch học trái buổi môn GDQP...

TKB số 8 áp dụng từ 02 tháng 12 năm 2019

TRƯỜNG THPT QUẢNG OAI Năm học 2019 – 2020 THỜI KHÓA BIỂU SỐ 8 Áp dụng từ 02 tháng 12 năm 2019 Lưu ý: Lịch học trái buổi và...

TKB số 7 áp dụng từ 11 tháng 11 năm 2019

TRƯỜNG THPT QUẢNG OAI Năm học 2019 – 2020 THỜI KHÓA BIỂU SỐ 7 Áp dụng từ 11 tháng 11 năm 2019 Lưu ý: Lịch học trái buổi...

TKB số 10 áp dụng từ 06 tháng 1 năm 2020

TRƯỜNG THPT QUẢNG OAI Năm học 2019 – 2020 THỜI KHÓA BIỂU SỐ 10 Áp dụng từ 06 tháng 1 năm 2020 Lưu ý: Lịch học trái buổi và lịch học...

TKB số 9 (HK 2) áp dụng từ 30 tháng 12...

TRƯỜNG THPT QUẢNG OAI Năm học 2019 – 2020 THỜI KHÓA BIỂU SỐ 9 Áp dụng từ 30 tháng 12 năm 2019 Lưu ý: Lịch học trái buổi môn GDQP...

TKB số 8 áp dụng từ 02 tháng 12 năm 2019

TRƯỜNG THPT QUẢNG OAI Năm học 2019 – 2020 THỜI KHÓA BIỂU SỐ 8 Áp dụng từ 02 tháng 12 năm 2019 Lưu ý: Lịch học trái buổi và...

TKB số 7 áp dụng từ 11 tháng 11 năm 2019

TRƯỜNG THPT QUẢNG OAI Năm học 2019 – 2020 THỜI KHÓA BIỂU SỐ 7 Áp dụng từ 11 tháng 11 năm 2019 Lưu ý: Lịch học trái buổi...

Tuyển tập thơ của thầy giáo Nguyễn Văn Tác

Thầy giáo Nguyễn Văn Tác - sinh năm 1953. Thầy từng là giáo viên dạy môn kĩ thuật tại trường THPT Quảng Oai lâu...

Ảnh đẹp trường THPT Quảng Oai

Những khung hình đẹp nhất về mái trường THPT Quảng Oai mến thương. Chủ đề "Trường THPT Quảng Oai - một diện mạo mới" Hình...