BẢNG TIN

TKB số 6 áp dụng từ 25 tháng 12 năm 2017

TRƯỜNG THPT QUẢNG OAI Năm học 2017 – 2018 THỜI KHÓA BIỂU SỐ 6 Áp dụng từ 25 tháng 12 năm 2017 TKB HỌC SINH KHỐI SÁNG Xem trực tuyến TKB...

Danh sách giáo viên coi và hỗ trợ kiểm tra học...

Nhà trường thông tin tới các đồng chí về danh sách coi, hỗ trợ kiểm tra học kì 1 vào ngày 19/12/2017 như sau: ...

TKB số 5 áp dụng từ 27/11/2017

TRƯỜNG THPT QUẢNG OAI Năm học 2017 – 2018 THỜI KHÓA BIỂU SỐ 5 Áp dụng từ 27 tháng 11 năm 2017 TKB HỌC SINH KHỐI SÁNG Xem trực tuyến TKB...

TKB số 4 áp dụng từ 30 tháng 10 năm 2017

TRƯỜNG THPT QUẢNG OAI Năm học 2017 – 2018 THỜI KHÓA BIỂU SỐ 4 Áp dụng từ 30 tháng 10 năm 2017 TKB HỌC SINH KHỐI SÁNG (.docx) TKB HỌC SINH...

TKB số 6 áp dụng từ 25 tháng 12 năm 2017

TRƯỜNG THPT QUẢNG OAI Năm học 2017 – 2018 THỜI KHÓA BIỂU SỐ 6 Áp dụng từ 25 tháng 12 năm 2017 TKB HỌC SINH KHỐI SÁNG Xem trực tuyến TKB...

TKB số 5 áp dụng từ 27/11/2017

TRƯỜNG THPT QUẢNG OAI Năm học 2017 – 2018 THỜI KHÓA BIỂU SỐ 5 Áp dụng từ 27 tháng 11 năm 2017 TKB HỌC SINH KHỐI SÁNG Xem trực tuyến TKB...

TKB số 2 áp dụng từ 04 tháng 9 năm 2017

TRƯỜNG THPT QUẢNG OAI Năm học 2017 – 2018 THỜI KHÓA BIỂU SỐ 2 Áp dụng từ 04 tháng 09 năm 2017 + TKB HỌC SINH KHỐI SÁNG (.docx) | + XEM TRỰC TIẾP + TKB...

TKB số 1 năm học 2017 – 2018 áp dung từ...

TRƯỜNG THPT QUẢNG OAI Năm học 2017 - 2018 THỜI KHÓA BIỂU SỐ 1 Áp dụng từ 14 tháng 08 năm 2017 + TKB HỌC SINH KHỐI SÁNG (.docx) | +...

Tuyển tập thơ của thầy giáo Nguyễn Văn Tác

Thầy giáo Nguyễn Văn Tác - sinh năm 1953. Thầy từng là giáo viên dạy môn kĩ thuật tại trường THPT Quảng Oai lâu...

Ảnh đẹp trường THPT Quảng Oai

Những khung hình đẹp nhất về mái trường THPT Quảng Oai mến thương. Chủ đề "Trường THPT Quảng Oai - một diện mạo mới" Hình...