BẢNG TIN

TKB số 10 áp dụng từ 01/3/2021

TRƯỜNG THPT QUẢNG OAI Năm học 2020 – 2021 THỜI KHÓA BIỂU SỐ 10 Áp dụng từ 01 tháng 3 năm 2021 Thứ Hai: Học trực tuyến theo khung...

TKB số 9 – áp dụng từ 22/2/2021 (học trực tuyến)

TRƯỜNG THPT QUẢNG OAI Năm học 2020 – 2021 THỜI KHÓA BIỂU SỐ 9 (HK2 - học trực tuyến) Áp dụng từ 2 tháng 2 năm 2021 Giờ vào lớp...

TKB số 8 áp dụng từ 17/02/2021 (học trực tuyến)

TRƯỜNG THPT QUẢNG OAI Năm học 2020 – 2021 THỜI KHÓA BIỂU SỐ 8 (HK2 - học trực tuyến) Áp dụng từ 17 tháng 2 năm 2021 Giờ vào...

GIỚI THIỆU VÀ LIÊN HỆ NHÀ TRƯỜNG

Trường THPT Quảng Oai - năm thành lập  1961 + Địa chỉ hiện nay: Số 288 đường Quảng Oai - thị trấn Tây Đằng -...

TKB số 10 áp dụng từ 01/3/2021

TRƯỜNG THPT QUẢNG OAI Năm học 2020 – 2021 THỜI KHÓA BIỂU SỐ 10 Áp dụng từ 01 tháng 3 năm 2021 Thứ Hai: Học trực tuyến theo khung...

TKB số 9 – áp dụng từ 22/2/2021 (học trực tuyến)

TRƯỜNG THPT QUẢNG OAI Năm học 2020 – 2021 THỜI KHÓA BIỂU SỐ 9 (HK2 - học trực tuyến) Áp dụng từ 2 tháng 2 năm 2021 Giờ vào lớp...

TKB số 8 áp dụng từ 17/02/2021 (học trực tuyến)

TRƯỜNG THPT QUẢNG OAI Năm học 2020 – 2021 THỜI KHÓA BIỂU SỐ 8 (HK2 - học trực tuyến) Áp dụng từ 17 tháng 2 năm 2021 Giờ vào...

TKB số 7 áp dụng từ 01/02/2021 (học trực tuyến)

TRƯỜNG THPT QUẢNG OAI Năm học 2020 – 2021 THỜI KHÓA BIỂU SỐ 7(HK2) Áp dụng từ 01 tháng 2 năm 2021 Giờ vào lớp buổi Sáng: Tiết 1:...

Tuyển tập thơ của thầy giáo Nguyễn Văn Tác

Thầy giáo Nguyễn Văn Tác - sinh năm 1953. Thầy từng là giáo viên dạy môn kĩ thuật tại trường THPT Quảng Oai lâu...

GIỚI THIỆU VÀ LIÊN HỆ NHÀ TRƯỜNG

Trường THPT Quảng Oai - năm thành lập  1961 + Địa chỉ hiện nay: Số 288 đường Quảng Oai - thị trấn Tây Đằng -...

Ảnh đẹp trường THPT Quảng Oai

Những khung hình đẹp nhất về mái trường THPT Quảng Oai mến thương. Chủ đề "Trường THPT Quảng Oai - một diện mạo mới" Hình...