HD thực hiện chế độ miễn giảm học phí, và hỗ trợ chi phí học tập cho HS năm học 2019 – 2020

  0
  523
  SỞ GD & ĐT HÀ NỘI
  TRƯỜNG THPT QUẢNG OAI
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tư do – Hạnh phúc
   Số: 173/HD-THPTQO Ba Vì, ngày 20 tháng 8 năm 2019

  HƯỚNG DẪN
  Về việc thực hiện chế độ miễn giảm học phí, và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh trường THPT Quảng Oai năm học 2019 – 2020

  Nhấn vào đây để TẢI VỀ

  BÌNH LUẬN

  Please enter your comment!
  Please enter your name here