TKB số 7 áp dụng từ 01/02/2021 (học trực tuyến)

0
3894

TRƯỜNG THPT QUẢNG OAI
Năm học 2020 – 2021

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 7(HK2)
Áp dụng từ 01 tháng 2 năm 2021

  • Giờ vào lớp buổi Sáng: Tiết 1: 7h30; Tiết 2: 8h30; Tiết 3: 9h30
  • Giờ vào lớp buổi Chiều: Tiết 1: 13h00; Tiết 2: 14h00; Tiết 3: 15h00