Danh sách giáo viên coi và hỗ trợ kiểm tra học kì 1 năm học 2017 – 2018

0
2638

Nhà trường thông tin tới các đồng chí về danh sách coi, hỗ trợ kiểm tra học kì 1 vào ngày 19/12/2017 như sau:

  • Các đồng chí xem kĩ lịch kiểm tra và danh sách coi, hỗ trợ kĩ thuật – bao gồm cả các đồng chí không có lịch dạy vào thứ Ba và đặc biệt nhóm bộ môn Ngoại ngữ
  • Thời gian tập trung buổi sáng bắt đầu từ 7 giờ 30
  • Thời gian tập trung buổi chiều bắt đầu từ 13 giờ 30

1. Danh sách giáo viên hỗ trợ kĩ thuật môn tiếng Anh gồm 04 đồng chí:

Nguyễn Bá Kết;  Khuất Thanh Quang; Ngô Thị Quyến; Lê Thị Sự

2. Danh sách giáo viên coi buổi Sáng: Tải về TẠI ĐÂY

3. Danh sách giáo viên coi buổi Chiều: Tải về TẠI ĐÂY

—– Hết thông báo —–