Danh sách GV, NV và bảng phân công nhiệm vụ coi KTKS khối 12

0
2443

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘIĐIỂM COI KTKS:THPT QUẢNG OAI

 

KỲ KIỂM TRA KHẢO SÁT KHỐI 12

Năm học 2018 – 2019

 

DANH SÁCH GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN ĐƯỢC PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TRONG KỲ KIỂM TRA KHẢO SÁT KHỐI 12 – NĂM 2019

Các đồng chí nhấn vào LIÊN KẾT này để XEM