Danh sách học sinh lớp 10 và Ds giáo viên chủ nhiệm năm học 2021 – 2022

0
7009

Nhà trường thông báo!

Dưới đây là danh sách và số điện thoại liên lạc của giáo viên chủ nhiệm lớp 10 năm học 2021 – 2022 cùng với danh sách học sinh lớp 10.

Để thuận tiện cho việc tra cứu, nhà trường đã chia học sinh về theo trường THCS của năm học trước. Dưới đây là danh sách chi tiết, nhấn vào từng nội dung để xem hoặc tải về:

 1. Cam Thượng
 2. Cẩm Lĩnh
 3. Vật Lại
 4. Chu Minh
 5. Đông Quang
 6. Phú Châu
 7. Phú Phương
 8. Sơn Tây
 9. Tản Đà
 10. Tây Đằng
 11. Tiên Phong
 12. Thụy An
 13. Minh Châu
 14. Các trường khác
 15. Danh sách giáo viên chủ nhiệm