Điều chỉnh một số mã ngành TS trường ĐH Kinh tế, ĐHQG Hà Nội

0
557

Trường ĐH Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội thống báo điều chỉnh lại thông tin về mã tuyển sinh trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho đúng với mã ngành tuyển sinh mà trường đã công bố trong Đề án tuyển sinh và thông báo tuyển sinh đại học năm 2020, cụ thể như sau:

STT TÊN NGÀNH MÃ NGÀNH
(đã khai trên Cổng thông tin tuyển sinh)
MÃ XÉT TUYỂN
(đã điều chỉnh)
1 Quản trị kinh doanh 7340101 QHE40
2 Tài chính – Ngân hàng 7340201 QHE41
3 Kế toán 7340301 QHE42
4 Kinh tế quốc tế 7310106 QHE43
5 Kinh tế 7310101 QHE44
6 Quản trị kinh doanh 7340101 QT QHE80
7 Kinh tế phát triển 7310105 QHE45

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here