KH tuyên truyền GDPL về ATGT cho học sinh năm học 2019 – 2020

  0
  474
  SỞ GD & ĐT HÀ NỘI
  TRƯỜNG THPT QUẢNG OAI
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
   Số: 168/KH-THPTQO Ba Vì, ngày 15 tháng 8 năm 2019

  KẾ HOẠCH
  KH tuyên truyền GDPL về ATGT cho học sinh năm học 2019 – 2020

  Nhấn vào đây để TẢI VỀ

  BÌNH LUẬN

  Please enter your comment!
  Please enter your name here