Lịch kiểm tra khảo sát lớp 10 – DS thí sinh trong phòng kiểm tra

0
8428

Như kế hoạch đã thông báo đầu năm, nhà trường tổ chức kì kiểm tra khảo sát chất lượng học sinh khối 10 nhằm đánh giá năng lực học sinh sau hè để có kế hoạch giảng dạy trong năm học mới 2018 – 2019 đạt chất lượng tốt nhất.

+ Hình thức kiểm tra: Tự luận

+ Giấy viết, giấy nháp do nhà trường phát.

Dưới đây là các thông tin liên quan đề kỳ khảo sát, các em lưu ý để thực hiện

 

  1. LỊCH KIỂM TRA

2. HIỆU LỆNH TRỐNG

3. SƠ ĐỒ PHÒNG KIỂM TRA

4. DANH SÁCH THÍ SINH TRONG PHÒNG

+ Tải về tệp dạng .xls

+ Tải về tệp dạng .pdf