QĐ Công bố danh mục TTHC thuộc lĩnh vực GD (CV số 6547)

  0
  376

  ỦY BAN NHÂN DÂN
  THÀNH PHỐ HÀ NỘI
  ——-

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  —————

  Số: 6547/QĐ-UBND

  Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2018

   

  QUYẾT ĐỊNH

  VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ LĨNH VỰC GIÁO DỤC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, UBND CẤP HUYỆN, UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI.

  Nhấn vào đây để TẢI VỀ

  BÌNH LUẬN

  Please enter your comment!
  Please enter your name here