TB lịch thu phiếu đăng kí tăng thêm nguyện vọng tuyển sinh

0
1895

Nhà trường thông báo

Như đã công bố lịch bổ sung nguyện vọng và các thủ tục liên quan đến việc tăng thêm nguyện vọng, sau đây nhà trường thông tin tới các thí sinh về lịch thu phiếu đăng ký tăng thêm nguyện vọng như sau:

Nhấn vào liên kết này để tải về

Nhà trường cũng đã công bố 2 trang Phụ lục số 2 ở bài viết trước – các em nhà có máy in thì in sẵn 2 trang đó và ghi đầy đủ thông tin theo hướng dẫn. Lưu ý là mục số 7 nếu ko có sai sót về ưu tiên thì bỏ trống. Với các em nhà không có máy in thì ghi sẵn các nội dung theo mẫu đến trường chép lại.

Hết TB.