TKB số 10 áp dụng từ 06 tháng 1 năm 2020

0

TRƯỜNG THPT QUẢNG OAI
Năm học 2019 – 2020

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 10
Áp dụng từ 06 tháng 1 năm 2020

Lưu ý: Lịch học trái buổi và lịch học thêm

TKB số 9 (HK 2) áp dụng từ 30 tháng 12 năm 2019

0

TRƯỜNG THPT QUẢNG OAI
Năm học 2019 – 2020

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 9
Áp dụng từ 30 tháng 12 năm 2019

Lưu ý: Lịch học trái buổi môn GDQP tuần 20 tính từ ngày 30/12/2019

TKB số 8 áp dụng từ 02 tháng 12 năm 2019

0

TRƯỜNG THPT QUẢNG OAI
Năm học 2019 – 2020

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 8
Áp dụng từ 02 tháng 12 năm 2019

Lưu ý: Lịch học trái buổi và lịch học thêm

TKB số 7 áp dụng từ 11 tháng 11 năm 2019

0

TRƯỜNG THPT QUẢNG OAI
Năm học 2019 – 2020

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 7
Áp dụng từ 11 tháng 11 năm 2019

Lưu ý: Lịch học trái buổi và lịch học thêm

Kế hoạch trả bằng tốt nghiệp năm 2019

0
SỞ GD & ĐT HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT QUẢNG OAI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tư do – Hạnh phúc
 Số: 222/KH-THPTQO Ba Vì, ngày 14 tháng 10 năm 2019

KẾ HOẠCH TRẢ BẰNG TỐT NGHIỆP
năm 2019

Nhấn vào đây để TẢI VỀ

TKB số 6 áp dụng từ 21/10

0

TRƯỜNG THPT QUẢNG OAI
Năm học 2019 – 2020

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 6
Áp dụng từ 21 tháng 10 năm 2019

Lưu ý: Lịch học trái buổi và lịch học thêm

TKB số 5 áp dụng từ 14/10/2019

0

TRƯỜNG THPT QUẢNG OAI
Năm học 2019 – 2020

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 5
Áp dụng từ 14 tháng 10 năm 2019

Lưu ý: Lịch học trái buổi và lịch học thêm

QĐ công khai đánh giá thực hiện dự toán thu – chi ngân sách Quý III năm 2019

0
SỞ GD & ĐT HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT QUẢNG OAI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tư do – Hạnh phúc
 Số: 203A/QĐ-THPTQO Ba Vì, ngày 10 tháng 10 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Về việc Công bố công khai đánh giá thực hiện dự toán thu – chi ngân sách
Quý III năm 2019

Nhấn vào đây để TẢI VỀ

TKB số 4 áp dụng tự 30 tháng 9

0

TRƯỜNG THPT QUẢNG OAI
Năm học 2019 – 2020

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 4
Áp dụng từ 30 tháng 9 năm 2019

Lưu ý:

+  Thầy cô và các em xem kĩ lịch vì có biến động liên quan đến kì thi Nghề THPT

TKB số 3 áp dụng từ 09/09/2019

0

TRƯỜNG THPT QUẢNG OAI
Năm học 2019 – 2020

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 3
Áp dụng từ 09 tháng 9 năm 2019

Lưu ý:

+  Tất cả các lớp phải xem thêm lịch học chéo buổi

+ Giờ vào lớp buổi Sáng: 7 giờ 00 – buổi Chiều: 13 giờ 00

Nổi bật