TKB số 7 áp dụng từ 11 tháng 11 năm 2019

0

TRƯỜNG THPT QUẢNG OAI
Năm học 2019 – 2020

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 7
Áp dụng từ 11 tháng 11 năm 2019

Lưu ý: Lịch học trái buổi và lịch học thêm

Kế hoạch trả bằng tốt nghiệp năm 2019

0
SỞ GD & ĐT HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT QUẢNG OAI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tư do – Hạnh phúc
 Số: 222/KH-THPTQO Ba Vì, ngày 14 tháng 10 năm 2019

KẾ HOẠCH TRẢ BẰNG TỐT NGHIỆP
năm 2019

Nhấn vào đây để TẢI VỀ

TKB số 6 áp dụng từ 21/10

0

TRƯỜNG THPT QUẢNG OAI
Năm học 2019 – 2020

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 6
Áp dụng từ 21 tháng 10 năm 2019

Lưu ý: Lịch học trái buổi và lịch học thêm

TKB số 5 áp dụng từ 14/10/2019

0

TRƯỜNG THPT QUẢNG OAI
Năm học 2019 – 2020

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 5
Áp dụng từ 14 tháng 10 năm 2019

Lưu ý: Lịch học trái buổi và lịch học thêm

QĐ công khai đánh giá thực hiện dự toán thu – chi ngân sách Quý III năm 2019

0
SỞ GD & ĐT HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT QUẢNG OAI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tư do – Hạnh phúc
 Số: 203A/QĐ-THPTQO Ba Vì, ngày 10 tháng 10 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Về việc Công bố công khai đánh giá thực hiện dự toán thu – chi ngân sách
Quý III năm 2019

Nhấn vào đây để TẢI VỀ

TKB số 4 áp dụng tự 30 tháng 9

0

TRƯỜNG THPT QUẢNG OAI
Năm học 2019 – 2020

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 4
Áp dụng từ 30 tháng 9 năm 2019

Lưu ý:

+  Thầy cô và các em xem kĩ lịch vì có biến động liên quan đến kì thi Nghề THPT

TKB số 3 áp dụng từ 09/09/2019

0

TRƯỜNG THPT QUẢNG OAI
Năm học 2019 – 2020

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 3
Áp dụng từ 09 tháng 9 năm 2019

Lưu ý:

+  Tất cả các lớp phải xem thêm lịch học chéo buổi

+ Giờ vào lớp buổi Sáng: 7 giờ 00 – buổi Chiều: 13 giờ 00

HD thực hiện chế độ miễn giảm học phí, và hỗ trợ chi phí học tập cho HS năm học 2019 – 2020

0
SỞ GD & ĐT HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT QUẢNG OAI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tư do – Hạnh phúc
 Số: 173/HD-THPTQO Ba Vì, ngày 20 tháng 8 năm 2019

HƯỚNG DẪN
Về việc thực hiện chế độ miễn giảm học phí, và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh trường THPT Quảng Oai năm học 2019 – 2020

Nhấn vào đây để TẢI VỀ

TB về các khoản thu đối với HS năm học 2019 – 2020

0
SỞ GD & ĐT HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT QUẢNG OAI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tư do – Hạnh phúc
 Số: 174/TB-THPTQO Ba Vì, ngày 20 tháng 8 năm 2019

THÔNG BÁO
Về các khoản thu đối với học sinh năm học 2019 – 2020

Nhấn vào đây để TẢI VỀ

TKB số 2 – áp dụng từ 19 tháng 8 năm 2019

0

TRƯỜNG THPT QUẢNG OAI
Năm học 2019 – 2020

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 2
Áp dụng từ 19 tháng 8 năm 2019

Lưu ý:

+  Tất cả các lớp phải xem thêm lịch học chéo buổi

+ Giờ vào lớp buổi Sáng: 7 giờ 00 – buổi Chiều: 13 giờ 00

Nổi bật