Lịch làm việc và lịch kiểm tra khảo sát khối 12

0
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

ĐIỂM COI KTKS:THPT QUẢNG OAI

 

KỲ KIỂM TRA KHẢO SÁT KHỐI 12

Năm học 2018 – 2019

 

1. LỊCH LÀM VIỆC

LỊCH LÀM VIỆC CỦA ĐIỂM COI KTKS

 

NGÀY   NỘI DUNG
26/3 CHIỀU –         13 giờ 30: Phổ biến quy chế và lịch KTKS cho giáo viên, NV
27/3/2019 SÁNG –         6 giờ 50: CBCT có mặt tại phòng làm việc của điểm coi

–         7 giờ 00: Phân công nhiệm vụ CBCT, CBGS

–         7 giờ 15: CBCT 1 về phòng hội đồng nhận đề Ngữ văn

–         7 giờ 30: CBCT 1 phát đề cho thí sinh

–         7 giờ 35: tính giờ làm bài

–         9 giờ 35: thu bài làm của thí sinh.

CHIỀU –         13 giờ 40: CBCT có mặt tại phòng làm việc của điểm coi

–         14 giờ 00: Phân công nhiệm vụ CBCT, CBGS

–         14 giờ 10: CBCT 1 về phòng hội đồng nhận đề Toán

–         14 giờ 20: CBCT 1 phát đề cho thí sinh

–         14 giờ 30: tính giờ làm bài

–         16 giờ 00: thu bài làm của thí sinh.

28/03/2019 SÁNG –         6 giờ 50: CBCT có mặt tại phòng làm việc của điểm coi

–         7 giờ 00: Phân công nhiệm vụ CBCT, CBGS

–         7 giờ 15: CBCT 1 về phòng hội đồng nhận đề tổ hợp KHTN

–         7 giờ 30: CBCT 1 phát đề môn Vật lí cho thí sinh

–         7 giờ 40: tính giờ làm bài môn Vật lí

–         8 giờ 30: thu đề môn Vật lí

–         8 giờ 40: phát đề môn Hóa học

–         8 giờ 50: tính giờ làm bài môn Hóa học

–         9 giờ 40: thu đề môn Hóa học

–         9 giờ 50: phát đề môn Sinh học

–         10 giờ 00: tính giờ làm bài môn Sinh học

–         10 giờ 50: thu bài làm môn tổ hợp KHTN

CHIỀU –         13 giờ 40: CBCT có mặt tại phòng làm việc của điểm coi

–         14 giờ 00: Phân công nhiệm vụ CBCT, CBGS

–         14 giờ 10: CBCT 1 về phòng hội đồng nhận đề Tiếng Anh

–         14 giờ 20: CBCT 1 phát đề cho thí sinh

–         14 giờ 30: tính giờ làm bài

–         15 giờ 30: thu bài làm của thí sinh

29/03/2019 SÁNG –         6 giờ 50: CBCT có mặt tại phòng làm việc của điểm coi

–         7 giờ 00: Phân công nhiệm vụ CBCT, CBGS

–         7 giờ 15: CBCT 1 về phòng hội đồng nhận đề tổ hợp KHXH

–         7 giờ 30: CBCT 1 phát đề môn Lịch sử cho thí sinh

–         7 giờ 40: tính giờ làm bài môn Lịch sử

–         8 giờ 30: thu đề môn Lịch sử

–         8 giờ 40: phát đề môn Địa lí

–         8 giờ 50: tính giờ làm bài môn Địa lí

–         9 giờ 40: thu đề môn Địa lí

–         9 giờ 50: phát đề môn GDCD

–         10 giờ 00: tính giờ làm bài môn GDCD

–         10 giờ 50: thu bài làm môn KHXH

CHIỀU –         Nghỉ


2. LỊCH KIỂM TRA

 

Ngày Buổi Bài kiểm tra/

Môn thành phần của bài kiểm tra tổ hợp

Thời gian

làm bài

Giờ

phát đề cho HS

Giờ bắt đầu

làm bài

Thứ Tư

27/3/2019

SÁNG Ngữ văn 120 phút 07 giờ 30 07 giờ 35
CHIỀU Toán 90 phút 14 giờ 20 14 giờ 30
Thứ Năm

28/3/2019

SÁNG Bài kiểm tra KHTN Vật lí 50 phút 07 giờ 30 07 giờ 40
Hóa học 50 phút 08 giờ 40 08 giờ 50
Sinh học 50 phút 09 giờ 50 10 giờ 00
CHIỀU Tiếng Anh 60 phút 14 giờ 20 14 giờ 30
Thứ Sáu

29/3/2019

SÁNG Bài kiểm tra KHXH Lịch sử 50 phút 07 giờ 30 07 giờ 40
Địa lí 50 phút 08 giờ 40 08 giờ 50
GDCD 50 phút 09 giờ 50 10 giờ 00

Danh sách GV, NV và bảng phân công nhiệm vụ coi KTKS khối 12

0

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘIĐIỂM COI KTKS:THPT QUẢNG OAI

 

KỲ KIỂM TRA KHẢO SÁT KHỐI 12

Năm học 2018 – 2019

 

DANH SÁCH GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN ĐƯỢC PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TRONG KỲ KIỂM TRA KHẢO SÁT KHỐI 12 – NĂM 2019

Các đồng chí nhấn vào LIÊN KẾT này để XEM

QĐ công khai dự toán ngân sách năm 2019 của trường THPT Quảng Oai

0

QĐ về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của trường THPT Quảng Oai

Xin vui lòng nhấn vao đây để TẢI VỀ

TKB số 6 áp dụng từ 24/12/2018

0

TRƯỜNG THPT QUẢNG OAI
Năm học 2018 – 2019

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 6
Áp dụng từ 24 tháng 12 năm 2018

Lưu ý: Tất cả các lớp phải xem thêm lịch học chéo buổi

QĐ công khai điều chỉnh dự toán ngân sách 2018

0

QĐ về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách 2018 của trường THPT Quảng Oai

Xin vui lòng nhấn vào đây để TẢI VỀ

QĐ công khai kết quả thực hiện chế độ chính sách hỗ trợ chi phí học tập, học kì I năm học 2018 – 2019

0

QĐ về việc công bố công khai kết quả thực hiện chế độ chính sách hỗ trợ chi phí học tập, học kì I năm học 2018 – 2019

Xin vui lòng nhấn vào đây để TẢI VỀ

Nổi bật