Thông báo đề nghị tra soát thông tin xét tốt nghiệp

0
1783

Ban hồ sơ thi THPT quốc gia 2018 thông báo

Hiện nay thông tin xét tốt nghiệp của các thí sinh bao gồm: Điểm TBM, xếp loại Học lưc, Hạnh kiểm, Điểm ưu tiên, Diện xét tốt nghiệp … đã được cập nhật lên hệ thống.

Ban hồ sơ đề nghị thí sinh kiểm tra và báo sai sót để kịp thời sửa chữa trước 14h 30 ngày 25/05/2016. Sau thời hạn trên, nếu không có phản hồi, thí sinh tự chịu trách nhiệm về thông tin của mình.

Số điện thoại liên hệ: 0977.320.420 – Nguyễn Bá Quang (GV Tin học)