Thông báo kéo dài thời gian nghỉ học phòng lây lan dịch Covid-19 (lần 3)

0
2111

Kính gửi quý thầy cô giáo, cha mẹ học sinh và các em học sinh

Căn cứ công văn số 465/SGDĐT-CTTT ngày 14/02/2020 của Sở GD & ĐT Hà Nội về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học để phòng chống lây lan dịch viêm hô hấp cấp – Covid-19. Nhà trường thông báo cho HỌC SINH TIẾP TỤC NGHỈ HỌC ĐỢT 3 TỪ 17/02/2020 ĐẾN HẾT NGÀY 23/02/2020. Sau thời hạn trên học sinh đi học theo thời khóa biểu số 11.

Trong thời gian nghỉ học đề nghị các em học sinh nghiêm chỉnh chấp hành các hướng dẫn phòng chống lây lan dịch bệnh của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục … và các quy định tại địa phương. Các em chủ động ôn học bài tại nhà, thông qua sách báo, mạng máy tính…

Xin lưu ý: các bộ phận trực công tác tại nhà trường vẫn làm việc theo lịch; các đồng chí cán bộ, giáo viên nhân viên có thể được điều động công tác theo yêu cầu của  BGH.