TKB số 1 – áp dụng từ ngày 06/9/2021

0
7202
TRƯỜNG THPT QUẢNG OAI 
Năm học 2021 - 2022
THỜI KHÓA BIỂU SỐ 1 (TKB HỌC TRỰC TUYẾN)
Áp dụng từ ngày 06 tháng 9 năm 2021

----------------------------------------------
XEM TKB HỌC SINH CA SÁNG

XEM TKB HỌC SINH CA CHIỀU

XEM TKB CỦA GIÁO VIÊN

----------------------------------------------
THỜI GIAN BIỂU 
Buổi sáng
Tiết   Giờ bắt đầu Giờ kết thúc
1 7h30 8h15
2 8h25 9h10
3 9h20 10h05
4 10h15 11h00
Buổi chiều
Tiết   Giờ bắt đầu Giờ kết thúc
1 13h30 14h15
2 14h25 15h10
3 15h20 16h05
4 16h15 17h00