TKB số 2 áp dụng từ 11/10/2021

0
5585
THỜI KHÓA BIỂU SỐ 2 (TKB HỌC TRỰC TUYẾN)
Áp dụng từ ngày 11 tháng 10 năm 2021

Sáng vào học lúc 7h00 - Chiều vào học lúc 13h00 - Nghỉ các tiết: 10 phút
----------------------------------------------
XEM TKB HỌC SINH CA SÁNG

XEM TKB HỌC SINH CA CHIỀU

XEM TKB CỦA GIÁO VIÊN

----------------------------------------------