TKB số 2 áp dụng từ 14 tháng 9 năm 2020

0
5586

TRƯỜNG THPT QUẢNG OAI
Năm học 2020 – 2021

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 2
Áp dụng từ 14 tháng 9 năm 2020

Lưu ý: Lịch học trái buổi và lịch học thêm

Giờ vào lớp tiết 1: Buổi Sáng 7h00 – Buổi Chiều: 13h00