TKB số 3 áp dụng từ 05 tháng 10 năm 2020

0
8334

TRƯỜNG THPT QUẢNG OAI
Năm học 2020 – 2021

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 3
Áp dụng từ 05 tháng 10 năm 2020

Giờ vào lớp tiết 1: Buổi Sáng 7h00 – Buổi Chiều: 13h00