TKB số 5 áp dụng từ 21 tháng 12 năm 2020

0
6378

TRƯỜNG THPT QUẢNG OAI
Năm học 2020 – 2021

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 5
Áp dụng từ 21 tháng 12 năm 2020

Giờ vào lớp tiết 1: Buổi Sáng 7h15 – Buổi Chiều: 12h45