TKB số 9 – áp dụng từ 22/2/2021 (học trực tuyến)

0
4659

TRƯỜNG THPT QUẢNG OAI
Năm học 2020 – 2021

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 9 (HK2 – học trực tuyến)
Áp dụng từ 2 tháng 2 năm 2021

  • Giờ vào lớp buổi Sáng: Tiết 1: 7h30; Tiết 2: 8h30; Tiết 3: 9h30
  • Giờ vào lớp buổi Chiều: Tiết 1: 13h30; Tiết 2: 14h30; Tiết 3: 15h30