TKB số 9 (HK 2) áp dụng từ 30 tháng 12 năm 2019

0
4082

TRƯỜNG THPT QUẢNG OAI
Năm học 2019 – 2020

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 9
Áp dụng từ 30 tháng 12 năm 2019

Lưu ý: Lịch học trái buổi môn GDQP tuần 20 tính từ ngày 30/12/2019

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here