BẢNG TIN

TKB số 8 áp dụng từ 02 tháng 12 năm 2019

TRƯỜNG THPT QUẢNG OAI Năm học 2019 – 2020 THỜI KHÓA BIỂU SỐ 8 Áp dụng từ 02 tháng 12 năm 2019 Lưu ý: Lịch học trái buổi và...

TKB số 7 áp dụng từ 11 tháng 11 năm 2019

TRƯỜNG THPT QUẢNG OAI Năm học 2019 – 2020 THỜI KHÓA BIỂU SỐ 7 Áp dụng từ 11 tháng 11 năm 2019 Lưu ý: Lịch học trái buổi...

Kế hoạch trả bằng tốt nghiệp năm 2019

SỞ GD & ĐT HÀ NỘI TRƯỜNG THPT QUẢNG OAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tư do – Hạnh phúc  Số: 222/KH-THPTQO Ba...

TKB số 6 áp dụng từ 21/10

TRƯỜNG THPT QUẢNG OAI Năm học 2019 – 2020 THỜI KHÓA BIỂU SỐ 6 Áp dụng từ 21 tháng 10 năm 2019 Lưu ý: Lịch học trái buổi và lịch học...

TKB số 8 áp dụng từ 02 tháng 12 năm 2019

TRƯỜNG THPT QUẢNG OAI Năm học 2019 – 2020 THỜI KHÓA BIỂU SỐ 8 Áp dụng từ 02 tháng 12 năm 2019 Lưu ý: Lịch học trái buổi và...

TKB số 7 áp dụng từ 11 tháng 11 năm 2019

TRƯỜNG THPT QUẢNG OAI Năm học 2019 – 2020 THỜI KHÓA BIỂU SỐ 7 Áp dụng từ 11 tháng 11 năm 2019 Lưu ý: Lịch học trái buổi...

TKB số 6 áp dụng từ 21/10

TRƯỜNG THPT QUẢNG OAI Năm học 2019 – 2020 THỜI KHÓA BIỂU SỐ 6 Áp dụng từ 21 tháng 10 năm 2019 Lưu ý: Lịch học trái buổi và lịch học...

TKB số 4 áp dụng tự 30 tháng 9

TRƯỜNG THPT QUẢNG OAI Năm học 2019 – 2020 THỜI KHÓA BIỂU SỐ 4 Áp dụng từ 30 tháng 9 năm 2019 Lưu ý: +  Thầy cô và các em xem...

Tuyển tập thơ của thầy giáo Nguyễn Văn Tác

Thầy giáo Nguyễn Văn Tác - sinh năm 1953. Thầy từng là giáo viên dạy môn kĩ thuật tại trường THPT Quảng Oai lâu...

Ảnh đẹp trường THPT Quảng Oai

Những khung hình đẹp nhất về mái trường THPT Quảng Oai mến thương. Chủ đề "Trường THPT Quảng Oai - một diện mạo mới" Hình...