BẢNG TIN

TKB số 6 (HK2) áp dụng từ 18/1/2021

TRƯỜNG THPT QUẢNG OAI Năm học 2020 – 2021 THỜI KHÓA BIỂU SỐ 6 (HK2) Áp dụng từ 18 tháng 1 năm 2021 Giờ vào lớp tiết 1: Buổi Sáng 7h15...

TKB số 5 áp dụng từ 21 tháng 12 năm 2020

TRƯỜNG THPT QUẢNG OAI Năm học 2020 – 2021 THỜI KHÓA BIỂU SỐ 5 Áp dụng từ 21 tháng 12 năm 2020 Giờ vào lớp tiết 1: Buổi Sáng 7h15...

TKB số 6 (HK2) áp dụng từ 18/1/2021

TRƯỜNG THPT QUẢNG OAI Năm học 2020 – 2021 THỜI KHÓA BIỂU SỐ 6 (HK2) Áp dụng từ 18 tháng 1 năm 2021 Giờ vào lớp tiết 1: Buổi Sáng 7h15...

TKB số 5 áp dụng từ 21 tháng 12 năm 2020

TRƯỜNG THPT QUẢNG OAI Năm học 2020 – 2021 THỜI KHÓA BIỂU SỐ 5 Áp dụng từ 21 tháng 12 năm 2020 Giờ vào lớp tiết 1: Buổi Sáng 7h15...

TKB số 4 áp dụng từ 09 tháng 11 năm 2020

jTRƯỜNG THPT QUẢNG OAI Năm học 2020 – 2021 THỜI KHÓA BIỂU SỐ 4 Áp dụng từ 09 tháng 11 năm 2020 Giờ vào lớp tiết 1: Buổi Sáng 7h00...

TKB số 3 áp dụng từ 05 tháng 10 năm 2020

TRƯỜNG THPT QUẢNG OAI Năm học 2020 – 2021 THỜI KHÓA BIỂU SỐ 3 Áp dụng từ 05 tháng 10 năm 2020 Giờ vào lớp tiết 1: Buổi Sáng 7h00...

Tuyển tập thơ của thầy giáo Nguyễn Văn Tác

Thầy giáo Nguyễn Văn Tác - sinh năm 1953. Thầy từng là giáo viên dạy môn kĩ thuật tại trường THPT Quảng Oai lâu...

Ảnh đẹp trường THPT Quảng Oai

Những khung hình đẹp nhất về mái trường THPT Quảng Oai mến thương. Chủ đề "Trường THPT Quảng Oai - một diện mạo mới" Hình...