Công khai thực hiện chế độ miễn giảm học phí học kì 2 năm học 2019 – 2020

0
922

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT QUẢNG OAI

CÔNG BỐ CÔNG KHAI
Kết quả thực hiện chế độ chính sách miễn giảm học phí học kỳ 2 năm học 2019 – 2020

Xin tải tệp đính kèm tại đây