Công bố QĐ phê duyệt KQ xét duyệt đối tượng được hưởng hỗ trợ chi phí học tập kì II năm học 2018 – 2019

0
965

TRƯỜNG THPT QUẢNG OAI

Công bố quyết định số 35/QĐ-THPTQO ngày 15 tháng 3 năm 2019 của Hiệu trưởng trường THPT Quảng Oai về việc Phê duyệt KQ xét duyệt đối tượng được hưởng hỗ trợ chi phí học tập học kì II, năm học 2018 – 2019

TẢI VỀ QUYẾT ĐỊNH TẠI ĐÂY (tệp .pdf)