Lịch làm việc và Bảng phân công cán bộ coi KTKS khối 12

0
2105

KỲ KIỂM TRA KHẢO SÁT KHỐI 12

Năm học 2017 – 2018

(Cập nhật thông tin lúc 17 giờ 15 ngày 14/03/2018)

1. LỊCH TẬP TRUNG LÀM VIỆC CỦA CÁN BỘ, NV LÀM NHIỆM VỤ

NGÀY   NỘI DUNG
14/03/2018 SÁNG – 8 giờ 00: Họp cán bộ coi KTKS, hướng dẫn coi KTKS
CHIỀU – 14 giờ 00: Phổ biến quy chế và lịch KTKS cho thí sinh
15/3/2018 SÁNG – 6 giờ 50: Tập trung điểm thi, phân công nhiệm vụ
CHIỀU –  13 giờ 40: Tập trung điểm thi, phân công nhiệm vụ
16/03/2018 SÁNG – 6 giờ 50: Tập trung điểm thi, phân công nhiệm vụ
CHIỀU –  13 giờ 40: Tập trung điểm thi, phân công nhiệm vụ
17/03/2018 SÁNG – 6 giờ 50: Tập trung điểm thi, phân công nhiệm vụ
CHIỀU –  Nghỉ

2. BẢNG PHÂN CÔNG COI KT

Các thầy cô nhấn vào đây để tải về DANH SÁCH VÀ PHÂN CÔNG COI KTKS