Danh sách SĐT/Zalo liên lạc với GVCN lớp 10 năm học 2021 – 2022

0
3137
TRƯỜNG THPT QUẢNG OAI
DANH SÁCH SỐ ĐIỆN THOẠI / TK ZALO GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP 10
Năm học 2021 – 2022
STT Lớp Giáo viên chủ nhiệm Số điện thoại liên lạc zalo cùng số
1 10A01 Phan Xuân Hiếu 0376677979 x
2 10A02 Nguyễn Thị Thùy Dương 0975664187 x
3 10A03 Lê Thị Bích Thủy 0987887575 x
4 10A04 Ngô Thị Ngọc Tú 032.701.7209 097.998.6543
5 10A05 Nguyễn Hoàng Tuân 0985836229 x
6 10A06 Nguyễn Như Ngàn 0988148424 x
7 10A07 Phan Thị Lộc 0816731290 x
8 10A08 Phan Thị Thanh Hoa 0965581072 x
9 10A09 Lại Thị Hương 0974155352 x
10 10A10 Nguyễn Thị Kiều Vân 0976115590 x
11 10A11 Nguyễn Ngọc Bích 0978465123 x
12 10A12 Trương Thị Sáng 0365826711 x
13 10A13 Nguyễn Thị Dung 0973591864 x
14 10A14 Phạm Hồng Vân 0975417944 x
15 10A15 Trịnh Thị Thơm 0947362982 x