ĐÁP ÁN KIỂM TRA KHẢO SÁT 12 – LẦN 2

0
3443

Chúc mừng  các em đã hoàn thành kỳ khảo sát lần 2. Chúc các em thành công ở chặng đường tiếp theo. Dưới đây là đáp án các môn:

  1. Đán án Ngữ văn
  2. Đáp án Toán
  3. Đáp án Tiếng Anh
  4. Đáp án Tổ hợp KHTN
  5. Đáp án Tổ hợp KHXH