Lịch tập trung các lớp đầu năm học 2018 – 2019

0
3927

Nhà trường thông báo

Để ổn định tổ chức trước khi vào năm học mới 2018 – 2019, nhà trường thông báo Phân ca học và Tập trung các khối như sau:

1. Phân ca học

+ Ca buổi Sáng: Khối 12 và Các lớp từ 11A8 đến 11A15

(Tiết 1 bắt đầu lúc 7 giờ 00)

+ Ca buổi Chiều: Khối 10 và Các lớp từ 11A1 đến 11A7

(Tiết 1 bắt đầu lúc 13 giờ 00)

2. Lịch tập trung đầu năm:

+ Tập trung, nhận lớp khối 10: 7 giờ 30 thứ Hai – 13/08/2018

+ Tập trung khối 12 và các lớp từ 11A8 đến 11A15: 7 giờ 30 thứ Ba – 14/08/2018

+ Tập trung các lớp từ 11A1 đến 11A7: 14 giờ 00 thứ Ba – 14/08/2018

Các lớp tập trung tại phòng học của lớp mình dựa trên Sơ đồ và Biển hiệu lớp học đã niêm yết tại trường.