Lịch tập trung các lớp đầu năm học 2018 – 2019

0
3183

Nhà trường thông báo

Để ổn định tổ chức trước khi vào năm học mới 2018 – 2019, nhà trường thông báo Phân ca học và Tập trung các khối như sau:

1. Phân ca học

+ Ca buổi Sáng: Khối 12 và Các lớp từ 11A8 đến 11A15

(Tiết 1 bắt đầu lúc 7 giờ 00)

+ Ca buổi Chiều: Khối 10 và Các lớp từ 11A1 đến 11A7

(Tiết 1 bắt đầu lúc 13 giờ 00)

2. Lịch tập trung đầu năm:

+ Tập trung, nhận lớp khối 10: 7 giờ 30 thứ Hai – 13/08/2018

+ Tập trung khối 12 và các lớp từ 11A8 đến 11A15: 7 giờ 30 thứ Ba – 14/08/2018

+ Tập trung các lớp từ 11A1 đến 11A7: 14 giờ 00 thứ Ba – 14/08/2018

Các lớp tập trung tại phòng học của lớp mình dựa trên Sơ đồ và Biển hiệu lớp học đã niêm yết tại trường.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here