TB trả kết quả chuyển trường lần 1 năm học 2018 – 2019

0
2262

Nhà trường thông báo

Hiện nay nhà trường đã nhận được kết quả thông báo về việc chuyển trường lần thứ nhất – năm học 2018 – 2019 từ Sở GD & ĐT Hà Nội, vậy nhà trường thông báo để cha/mẹ học sinh tới nhận Phiếu trả KQ và Hướng dẫn hoàn thiện thủ tục chuyển trường.

Thời gian: từ 8h sáng thứ Ba – 07/08/2018

Nơi trả KQ: phòng Văn thư – đc Dũng

Hết TB.