Thông báo Điều chỉnh khung thời gian ra – vào tiết học

0
5033

Nhà trường thông báo:

Bắt đầu từ 11 tháng 9 năm 2018 nhà trường điều chỉnh thời gian ra – vào các tiết học bao gồm cả khối sáng và chiều  như sau:

Đề nghị quý thầy cô giáo, các đ/c nhân viên, quý phụ huynh và các em học sinh nắm rõ để thực hiện

— Hết thông báo —