Thông báo họp HĐSP lần 1 tháng 8/2018

0
1877

BGH nhà trường thông báo lịch họp Hội đồng sư phạm lần thứ nhất của tháng 8 năm 2018 như sau:

+ Ngày họp: 01/08/2018 – thứ Tư

+ Thời gian làm việc: từ 7 giờ 30 phút

+ Địa điểm: phòng họp HĐSP tầng 5

Đề nghị các đồng chí tham dự đầy đủ, đúng giờ.

—- hết thông báo —-