Thông báo hướng dẫn về chuyển trường đầu năm học 2021 – 2022

0
1307

Nhà trường thông báo!

Về công tác chuyển trường đầu năm học 2021 – 2022 nhà trường gửi nguyên văn nội dung công văn do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố để quý phụ huynh học sinh được nắm rõ.

Nhấn vào đây để tải về hướng dẫn