TKB số 1 áp dụng từ 07 tháng 9 năm 2020

0
9767

TRƯỜNG THPT QUẢNG OAI
Năm học 2020 – 2021

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 1
Áp dụng từ 07 tháng 9 năm 2020

Lưu ý: Lịch học trái buổi và lịch học thêm

Giờ vào lớp tiết 1: Buổi Sáng 7h00 – Buổi Chiều: 13h00