TKB số 10 áp dụng từ 01/3/2021

0
6364

TRƯỜNG THPT QUẢNG OAI
Năm học 2020 – 2021

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 10
Áp dụng từ 01 tháng 3 năm 2021

  • Thứ Hai: Học trực tuyến theo khung thời gian của TKB số 9
  • Thứ Ba trở đi: Học tập trung tại trường (lưu ý các biện pháp phòng dịch)