TKB số 13 (học trực tuyến) áp dụng từ 05/05/2021

0
4929

TRƯỜNG THPT QUẢNG OAI
      Năm học 2020 – 2021

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 13
Áp dụng từ 05 tháng 5 năm 2021

Thời gian vào học các ca sáng/chiều các thầy cô giáo và các em xem trên từng thời khóa biểu

TKB HỌC SINH CA SÁNG  (.pdf)
TKB HỌC SINH CA CHIỀU  (.pdf)
TKB CỦA GIÁO VIÊN (.pdf)