TKB số 6 (HK2) áp dụng từ 18/1/2021

0
5695

TRƯỜNG THPT QUẢNG OAI
Năm học 2020 – 2021

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 6 (HK2)
Áp dụng từ 18 tháng 1 năm 2021

Giờ vào lớp tiết 1: Buổi Sáng 7h15 – Buổi Chiều: 12h45