TKB số 8 áp dụng từ 17/02/2021 (học trực tuyến)

0
2784

TRƯỜNG THPT QUẢNG OAI
Năm học 2020 – 2021

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 8 (HK2 – học trực tuyến)
Áp dụng từ 17 tháng 2 năm 2021

  • Giờ vào lớp buổi Sáng: Tiết 1: 7h30; Tiết 2: 8h30; Tiết 3: 9h30; Tiết 4: 10h30
  • Giờ vào lớp buổi Chiều: Tiết 1: 13h00; Tiết 2: 14h00; Tiết 3: 15h00; Tiết 4: 16h00
  • Môn Thể dục và GDQP giáo viên gửi video hướng dẫn tập luyện cho GVCN lớp.